DUURZAME LUCHTVAART

KLM neemt voortrekkersrol in

Fly Responsibly

KLM roept iedereen op om samen te werken aan een meer duurzame toekomst voor de luchtvaart. Onder de naam Fly Responsibly gaat de luchtvaartmaatschappij een commitment aan om zo veel mogelijk vooruitgang te boeken en wereldwijd alle kennis te delen met iedereen, waaronder ook alle concurrenten. Zelf hebben ze al grote stappen genomen, maar ze hebben daarbij ook jouw hulp nodig. Wat doet KLM en wat kun je zelf doen?

KLM heeft wereldwijd via diverse media een oproep geplaatst om gezamenlijk, van reizigers tot andere airlines, in actie te komen. KLM belooft hierin om alle kennis die ze hebben vergaard op het gebied van duurzaamheid, te delen met de hele industrie. Tegelijkertijd nodigen ze alle airlines uit om KLM’s best practices over te nemen. Door middel van paneldiscussies en andere evenementen willen ze alle realistische opties verkennen om vooruitgang te boeken. KLM gaat reizigers ook vragen om aan hun eigen verantwoordelijkheid te denken voordat ze een vlucht nemen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat KLM de reiziger adviseert om de trein te nemen als het om een kortere afstand gaat.

Voortrekkersrol in

DUURZAAM VLIEGEN

De luchtvaartindustrie is verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot wereldwijd. Door de groeiende wereldbevolking, handel en welvaart kan dit percentage de komende jaren zelfs toenemen. KLM heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verduurzamen van haar activiteiten en staat al 14 jaar aan de top van de Dow Jones-duurzaamheidsindex. Maar om een grotere impact te maken is gezamenlijke actie nodig.

https://youtube.com/watch?v=L4htp2xxhto

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE

Als de luchtvaartindustrie vooruit wil op het gebied van duurzaamheid, moeten concurrenten juist als samenwerkingspartijen worden gezien. KLM deelt daarom met alle airlines haar kennis en ervaring over inzichten over de optimale vlucht, of bijvoorbeeld het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof. Het bedrijf biedt zijn CO2-compensatieprogramma ‘CO2ZERO’ gratis aan concurrerende luchtvaartmaatschappijen aan. En het nodigt andere organisaties uit om dit voorbeeld te volgen, en hun inzichten te delen met de hele luchtvaartindustrie.

Belangrijke schakel

DUURZAME BRANDSTOF

KLM investeert in de eerste Europese fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof en roept alle concurrenten op om ook in duurzame brandstof te investeren. Het opschroeven van deze productie wordt als een belangrijke pijler gezien in de verduurzaming van de luchtvaartindustrie op korte termijn. Het vraagt ook organisaties binnen en buiten de luchtvaartindustrie om partner te worden in het ‘corporate biofuel programme’ voor duurzame vliegtuigbrandstof, om zo de productie en het gebruik van duurzame brandstof op te schalen en toegankelijker te maken.

Samenwerken voor een

DUURZAME TOEKOMST

KLM heeft niet alle antwoorden en het kan ook niet alle uitdagingen zo snel oplossen als het zou willen. De beste manier om zo snel mogelijk resultaten te boeken, is om samen te werken. Alle luchtvaartmaatschappijen, iedereen in de luchtvaartindustrie, en ook de reiziger. Laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over KLM’s Fly Responsibly-initiatief op klm.com/flyresponsibly